Etter en lengre tid med godt samarbeid ble den 23.11.2015 inngått avtale om at Storvik Holding AS kjøper opp 51% av aksjene i Vefsn Sveis AS. Vefsn Sveis er en hjørnesten i Storviks langsiktige vekststrategi, og etter oppkjøpet av majoritetsandelen i Vefsn Sveis skifter selskapet navn til Storvik Vefsn Sveis AS.

Begge selskap har lengre erfaring som leverandører til den norske og internasjonale aluminiumindustrien. Med nytt eierskap av Storvik Vefsn Sveis AS kommer videre satsing innenfor denne industrien til å være i sentral, med spesielt fokus på vekst innenfor leveranser av mekaniske tjenester og løsninger til aluminiumsmarkedet i Mosjøen.

Med en sterk tilføying av kompetanse og erfaring i begge selskap forventes en betydelig vekst og utvikling i Storvik Vefsn Sveis AS markedsposisjon. Storvik på Sunndalsøra vil med dette være etablert med hovedkontor på Sunndalsøra, og datterselskaper/avdelinger i Mosjøen, Kristiansund (Vestbase), Tsjekkia, Russland og på Island.

 

storvik-vefsn-sveis-as