Vefsn Sveis & Mek. Verksted ble etablert i 1962 av Gunvald W. Larsen. I år 2000 ble selskapet omdannet til Vefsn Sveis AS.
I 2016 ble Storvik AS fra Sunndalsøra medeier med aksjemajoritet i Storvik Vefsn Sveis AS.
Storvik Vefsn Sveis AS gikk desverre konkurs oktober 2018, Vefsn Sveis AS startet deretter opp I mindre skala med de gamle eierne, vi har fokus på service og kvalitet til bade privat og bedrifter på Helgeland.

Tjenester

  • Montasje, reparasjoner, vedlikehold
  • Stålkonstruksjoner
  • Rørarbeider
  • Aluminiumsveising
  • Røropplegg for prosessindustrien
  • Maskineringsoppdrag
  • beregninger

Vår virksomhet er konsentrert til vedlikeholds- og reparasjonsoppdrag for industrien

Medarbeidere

På det meste hadde vi en arbeidsstyrke på 60 personer, men de siste år har vi minket antall ansatte i takt med oppdragsmengden.
Arbeidsstyrken er høyt kvalifisert, med fagbrev og lang erfaring innenfor sine respektive arbeidsområder. Bedriften har sertifiserte sveisere for elektroder og rørtråd.