STORVIK VEFSN SVEIS AS

The following is an excerpt. Etter en lengre tid med godt samarbeid ble den 23.11.2015 inngått avtale om at Storvik Holding AS kjøper opp 51% av aksjene i Vefsn Sveis AS. Vefsn Sveis er en hjørnesten i Storviks langsiktige vekststrategi, og
Les mer